Browsing: fish

ଭିଣ୍ଡ ୧୯/୧୧: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭିଣ୍ଡର ସିନ୍ଧ ନଦୀରେ ସକରମାଉଥ କ୍ୟାଟଫିଶ୍ ମିଳିବାରୁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସକରମାଉଥ କ୍ୟାଟଫିଶ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମାଂସାହାରୀ ମାଛ।…