Browsing: brata

ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ପରେ ଏବଂ ଦେବଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ ପୁର୍ବରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ…