ଜାଣନ୍ତୁ ଦେବାଳୟର ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ

୧. ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରୁ ହିଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି। ୨. ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର,ଦେବାଳୟ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ୩. ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆୟତାକାର ବା ବର୍ଗାକାର ଜମି ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ୪.…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ଜାଣନ୍ତୁ ଦେବାଳୟର ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ