ସ୍ବପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସାପ ? ନାଗ ପଞ୍ଚମୀରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ଦୂର ହେବ ସର୍ପ ଭୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୦/୦୮ : ଶିଶୁ, ମହିଳା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାପ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାମୁଡିଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ସ୍ବପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ସାପ ? ନାଗ ପଞ୍ଚମୀରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ଦୂର ହେବ ସର୍ପ ଭୟ

ସ୍ବପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଦେଇଥାଏ କେଉଁ ସଙ୍କେତ

ସ୍ବପ୍ନରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦେଖୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କିମ୍ବା ଯାହା ଆମ ମନରେ ରହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଏପରି ସ୍ବପ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ସ୍ବପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଦେଇଥାଏ କେଉଁ ସଙ୍କେତ