ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମାତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୬ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହୋଇଛି | ଏହି ୧୬ ସଂସ୍କାର ସାହାରାରେ ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ | ଏହି ୧୬…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ଦେଶର ଏକମାତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ମାତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ