ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ରାକେଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟୋକିଓ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ରାକେଟ | ଆଉ ଏହି ରାକେଟର ନିଲାମ ପରେ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତଙ୍କ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ରାକେଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ