ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସିନ୍ଧ୍ରିମାଳ କେଜିବିଭିର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଳମ୍ବନ ଘଟଣା

ମାଲକାନଗିରି: ଆମ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ବର୍ଷା ହେଉ ବା ଖରା ହେଉ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ହଟିବୁ ନାହ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନିଳମ୍ବନ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ମାଲାକନଗିରି…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସିନ୍ଧ୍ରିମାଳ କେଜିବିଭିର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଳମ୍ବନ ଘଟଣା