ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମହକୁମା ଡଙ୍ଗରଭେଜାରୁ ପିତାକୁମୁଲି RD ରୋଡ଼ କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ନାଳ ଉପର ଦେଇ MGNREGS ଦ୍ୱାରା RD ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗକରି ଗୋରୁଦରସକୁ ଏକ ରାସ୍ତା କାମ

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା , ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମହକୁମା ଡଙ୍ଗରଭେଜାରୁ ପିତାକୁମୁଲି RD ରୋଡ଼ କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ନାଳ ଉପର ଦେଇ MGNREGS ଦ୍ୱାରା RD ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗକରି ଗୋରୁଦରସକୁ ଏକ ରାସ୍ତା କାମ,…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମହକୁମା ଡଙ୍ଗରଭେଜାରୁ ପିତାକୁମୁଲି RD ରୋଡ଼ କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ନାଳ ଉପର ଦେଇ MGNREGS ଦ୍ୱାରା RD ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗକରି ଗୋରୁଦରସକୁ ଏକ ରାସ୍ତା କାମ