ଘରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ବାକ୍ସକୁ ଏମିତି ରଖିଲେ ହେବେ ମାଲାମାଲ୍

ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଘରେ ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖିଥାଏ। କେଉଁ ଦିଗରେ କ’ଣ ରଖିବା ଉଚିତ୍,କ’ଣ ନୁହେଁ ବାସ୍ତୁରେ ଏଥି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କିଛି ବାସ୍ତୁ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ଘରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ବାକ୍ସକୁ ଏମିତି ରଖିଲେ ହେବେ ମାଲାମାଲ୍