ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଗୁରୁବାର

ମାର୍ଗଶିର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠମାସ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ‘ଗୀତା’ରେ କହିଛନ୍ତି- ମୁଁ ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶିର। ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାସ’। କାରଣ, ମାର୍ଗଶିର ମାସର ଗୁରୁବାରଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଘରେ ଘରେ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଗୁରୁବାର

ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି : ତେବେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

ବାସ୍ତୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁ ଦ୍ବାରା କରାଯାଇପାରେ। ବାସ୍ତୁ ୩ଟି ପରିବେଶରେ କାମ କରିଥାଏ- ପ୍ରଥମ ଘରେ,ଦ୍ବିତୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସମାଜରେ।…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି : ତେବେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ