ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ ହୋଲି ପାଳନର ପ୍ରଥା

ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ସାରା ଦେଶରେ ଧୁମ ଧାମରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପର୍ବର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପ୍ରଥମେ ମୁଲତାନ (ଏବେକାର…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ ହୋଲି ପାଳନର ପ୍ରଥା