ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ଜପ : ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ତେବେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଏହାର ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ବାରା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ଜପ : ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ