ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

ଆପଣ ଜାଣିିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯୁବା ଦିଶନ୍ତି ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କର ବାହାଦୁରି। ମାତ୍ର ଯଦି ଖୁବ୍‌ କମ୍‌ ବୟସରେ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଛାପ ମୁହଁରେ ଦିଶେ? ତେବେ, ସଙ୍କୋଚ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ