ମାଂସ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୁକୁରଙ୍କର ନିଆଯାଏ ଜୀବନ, କୁକୁର ମାଂସ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ବ୍ୟାନ

ସିଓଲ: ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରାକୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇପାରେ। ଗତ ବର୍ଷ ହ୍ୟୁମାନ ସୋସାଇଟି ଏକ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ୮୪% ଲୋକ କୁକୁର ମାଂସ ନ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ମାଂସ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୁକୁରଙ୍କର ନିଆଯାଏ ଜୀବନ, କୁକୁର ମାଂସ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ବ୍ୟାନ