ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଢଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା’

ବାଙ୍କୀ ୨୯/୦୯: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭହୋଇଛି ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଢଶ ଉପଚାର ପୂଜା । ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଢଶ ଉପଚାର ପୂଜା । ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ସେବାୟତମାନେ ମହାନଦୀ ରେଣୁକା…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ଚର୍ଚ୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଢଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା’