ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଏହି ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ମାଲାମାଲ୍ ଏବଂ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଜାଣନ୍ତୁ 1 min read

ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମେଷ (୧୦ମ ବୃହସ୍ପତି)- ଦଶମ ସ୍ଥାନସ୍ଥ ବୃହଷ୍ପତି ମାନବକୁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କଳହର ସୁତ୍ରପାତ କରାଇ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ୍ କରାଇଥାଏ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନୀ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଏହି ୫ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ମାଲାମାଲ୍ ଏବଂ ଏହି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଜାଣନ୍ତୁ 1 min read