ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରତ : ଦୂର ହେବ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ

ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ପରେ ଏବଂ ଦେବଶୟନୀ ଏକାଦଶୀ ପୁର୍ବରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ବାରା ସମସ୍ତ…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ରତ : ଦୂର ହେବ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ