ଆକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଅନନ୍ୟା

ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଆକ୍ସନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି। ଏ ସଂପର୍କରେ ଖୋଦ୍ ଅନନ୍ୟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଖାଲି ପିଲ’‌‌ରେ ସେ କିଛି ଫାଇଟ୍‌-ସିନ୍‌ରେ ନଜର…

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ... ଆକ୍ସନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଅନନ୍ୟା